Terje Nicolaisen
Terje Nicolaisen
Concert and record release
Wednesday 12.12.12
The door opens at 20:00
The concert starts at 21:00
CC: 0,-

Terje Nicolaisen slipper vinylskiva Terje Nicolaisen onsdag 12.12.12 hos Tidens Krav.
Begivenheten vil bli behørig feiret med releasekonsert med Terje og hans band.

Terje Nicolaisens kunst er som en uavbrutt ufiltrert bevisshetsstrøm som ressonerer utifra hans adekvate ståsted som kunstner, musiker og medmenneske. Hans bidrag til denne verden finner sin plass på papir, på bånd, i materie, eller i Terjes persona – hvorpå grenser mellom sjangere, institusjoner og medier blir bedagelig, men konsekvent utfordret. Han kan være en formidler av det lett absurde, såvel som det dypt romantiske, ikke desto mindre er han et brilliant eksempel på menneskets vekslende tankegods og følelser i nåtidens kulturelle tilstand. Det kan til tider virke som om kjernen av Nicolaisens produksjon ligger i den performative handlingen i det å være til.

Hans idé om at arbeidet flyter ut og er det det blir i det øyeblikket det finner sin plass i denne verdenen, har gjennom skiva "Terje Nicolaisen" blitt utfordret, omformet, filtrert og polert av en gruppe habile musikere. Metode og fremføring er nett det samme som tidligere – som en rask og presis croquise – men denne gangen fiksert og i nydelig innramming. De som ønsker å bås-låse eller sjanger-fange denne skiva må først ta stilling til hvilke premisser den kan sees i. Tidens Krav mener denne skiva er hinsides sjanger og bås, den faller ikke mellom to stoler – musikk eller kunst – den står støtt på begge.—Tidens Krav              


Bandet: Terje Nicolaisen, Eystein Hopland, Thomas Bergsten, Einar Stenseng, Ivar Berge, Steinar Buholm og Alexander Lindbäck. All tekst og musikk er skrevet av Terje Nicolaisen, produsert og mikset av Eystein Hopland og Terje Nicolaisen, mastret av Strype Audio og spillt inn i Tidens Kravs lokaler.Terje Nicolaisen releases the record Terje Nicolaisen this Wednesday, 12.12.12, at Tidens Krav. The event will be celebrated with a release concert with Terje and his band.

Nicolaisen's oeuvre can be described as an uninterrupted, unfiltered stream of consciousness that resonates from his adequate viewpoint as an artist, musician and fellowman. His contribution to this world finds its place on paper, on tape, in matter, or in Terjes persona – whereupon the boundaries between genres, institutions, and media are leisurely, but consistently challenged. He can be a conveyor of the easily absurd, as well as the deeply romantic, nontheless, he is a brilliant example of man's changing ideas and feelings in the contemporary cultural condition. At times it may seem as if the core of Nicolaisens production lies in the performative action of being.

His idea of work just flowing out, and becoming what it becomes when it finds its place in this world, has through the album "Terje Nicolaisen" been challenged, transformed, filtered and polished by a group of competent musicians. His working method and excecution is quite similar to previous works – like a swift and precise croquies – only this time, fixated and beautifully framed. For those who find the need to classify or place this record in some kind of box or genre, must firstly consider this record's premises. Tidens Krav believe that this record goes beyond genre and classification, it doesn't fall in between two chairs – music or art – it places one foot on each, and stands there, steadily.

—Tidens Krav              


The band: Terje Nicolaisen, Eystein Hopland, Thomas Bergsten, Einar Stenseng, Ivar Berge, Steinar Buholm og Alexander Lindbäck. All music and lyrics are written by Terje Nicolaisen, produced and mixed by Eystein Hopland and Terje Nicolaisen, mastered by Strype Audio, and recorded at Tidens Krav.TERJE NICOLAISEN
by Terje Nicolaisen

12" Vinyl out now!
It can and will be yours for only 200kr or 35$

Track list
The Seminar (Enlightenment)
All my life (Spanish Film)
Sofa Nr. 3 (The Process)
Derrick (Media)
A Place To Hang (The Studio)
The Uffington Horse (The Apocalypse)
Soapman (Alliance)
Joey Scampi (Charisma)

April Sun (Perception)
Burn (Performance)
Yesterday (Hallucination)
Hey Ulf (Ambition)
Oldenburg ( Festschrift Karin Hellandsjø)
Walking Studio (The Artist)
Parking (Research)
Protest Song (Commitment)
Whitecube Senseless Joy (Alienation)
Facelift (Progress)
Nicest Butt On The Nordic Scene (Early Years)
Backyard Reverb (Fantasy)Free digital version with the purchase of this vinyl
Enter code to download


Available at:

OSLO
Tidens Krav
Big Dipper
Spøk og Spenning
Cappelens Forslag
Tiger
Comix (st.hanshaugen)
Rune Halland Cruisin' Records
Fretex Markveien
Tronsmo
Ringstrøms Antikvariat
The Garden
Torpedo
Museet for samtidskunst

TROMSØ
Backbeat

Click here or here to order it online
Credits
All Lyrics and Music by Terje Nicolaisen
Produced and mixed by Eystein Hopland and Terje Nicolaisen
Recording Engineer (Tidens Krav): Eystein Hopland
Recorded at Tidens Krav and Borgen, Oslo
Mastered by Tom Kvålsvoll at Strype Audio
Artwork: Ulf Werner Carlsson
Design: Ulf Werner Carlsson
Published by: Norsk Sokkel TN and Foreningen For Den Usynlige Hesten

Thanks: Hedevig, Ask, Syver, Ulf Carlsson, Tarjei, Eystein!, Ivar, Einar, Steinar and Thomas in the band. (Hey) Ulf. Talleiv Taro. Anders, Linda, Øyvind and Mercedes at Tidens Krav. Karolin Tampere. Justin Nevall, , Gard Rønnov. Tegneklubben. The Sisters. Foreningen For Den Usynlige Hesten. Lars Petter Hagen. Harpefoss Hotel. Bergen Kunsthall Crew.

This record is supported by Norwegian Culture Council and Billedkunstnernes Vederlagsfond

2012©Terje Nicolaisen